Páči sa Vám tento príspevok ?

Zdieľajte tento obsah so svojimi priateľmi

Počet návštev

Dnes12
Včera27
Tento týždeň122
Tento mesiac809
Všetky návštevy138135

 


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla TemplatesModifications & repairs by:
   
Once
Kolik je vlastně logopedií ?
Pondelok, 23 Jún 2014 21:28

     Existuje jenom jedna a záleží pak na tom, ve kterém rezortu logoped pracuje? Anebo jsou logopedie dvě ? Avšak podle této úvahy lze s vývojem sociální sféry očekávat i logopedii třetí … Nebo je to jinak? A to tak, jak praví český zákon a katalog prací: logopedie je jen jedna, a tou je zdravotnická profese.


     Ani zákon č. 96/2004 Sb., který komplexně řeší problematiku logopedie, ani jiný zákon nezmocnil Ministerstvo školství, ani jiný orgán státní správy, vydat podzákonný prováděcí právní předpis, který by nad rámec zákonného vymezení umožňoval někomu jinému než zdravotnickým pracovníkům výkon nelékařského zdravotnického povolání logopeda. Pokud přesto byla taková vyhláška vydána, jde o právní předpis, který nelze použít pro nedostatek zákonného zmocnění (viz. konstantní judikaturu Ústavního soudu k prováděcím předpisům vydávaným bez výslovného zmocnění zákonem).

     Situaci, kdy učitel má být proškolen, aby mohl sám vykonávat činnost logopeda, lze přirovnat k situaci, kdy učitel by měl být proškolen, aby sám mohl vykonávat činnost školního lékaře. Je-li výkon určitého povolání vyhrazen konkrétně definované zdravotnické profesi, je v rozporu se zásadami právního státu, aby pro stejné povolání byla na základě podzákonného předpisu vydaného bez výslovného zákonného zmocnění, formou kursu připravována zcela jiná profese. Souvisí to též s vysokou mírou profesní odpovědnosti, kterou má zdravotnický pracovník (povinně pojištěný pro případ způsobení škody) a kterou by nemohl mít "v logopedii proškolený učitel", ale leda ten, kdo mu neoprávněně výkon zdravotnického povolání ve škole umožnil.


V Praze dne 13. srpna 2013
JUDr. Jan Mach


 

     Historie jasně ukazuje vývoj oboru ruku v ruce s lékařem. Zároveň také v pomoci školám a jejich učitelům. Vzájemná spolupráce logopeda a učitele u dětské populace je nutná, bohužel v posledních letech systémově narušená. Na jedné straně propracované vzdělávání, výkonový systém s plnou právní odpovědností a na té druhé nesourodé varianty speciálně pedagogické péče s rozdílným vzděláním bez jakékoliv odpovědnosti. Obě strany spolu přestaly systémově komunikovat. Školství si zamanulo, že si vytvoří "svoji" logopedii. A tak vznikaly v rezortu školství bez zákonného opodstatnění - pouze díky vyhláškám, metodickému doporučení a metodickému výkladu - logopedické školy, logopedické třídy, logopedické kroužky a logopedická péče speciálně pedagogických center. A s Evropskými fondy přišel i školský vzdělávací systém. Hrstka speciálních pedagogů, samozvaných logopedů, se rozhodla, že naučí učitele diagnostikovat a léčit. Což se dříve dělo i bez vzdělávání. Díky přirozené učitelské snaze ("dokázat to napravit", "a to by bylo, aby se to nepovedlo", "naučím ho to já, když rodič s ním nic nedělá") je dnes a denně narušována psychika dítěte s centrálními vývojovými poruchami.

     A co teď s tím?


     Zdánlivě složité věci mnohdy vyžadují jednoduchá řešení. Je třeba si uvědomit, co říká legislativa a co se děje v praxi. A také nezvratitelný fakt, že zdravotnictví vždy léčilo a školství vzdělávalo. Správně by školství mělo vzdělávat podle našich zpráv a školské poradny (PPP, SPC) být prostředníky mezi námi a školami. Kde se to však děje?

      Vážené klinicko logopedická obec na Slovensku, Váš Logopetko zachytil vo svojich informačných sieťach vyššie uvedenú časť odbornej polemiky u našich kolegov v Českej repupluke ( AKL ČR ). Legislatíva je parciálne od slovenskej klinickej logopédie rozdielna v spôsobe uplatňovania, ale každý respodent cíti, že sa rozprávame o tom istom obsahu. Závidím im neexistenciu medzistupňa – príslušná lekárska komora – lebo . . .

 

Vo Svidníku

16.06.2014

Logopetko
 

Posledná zmena na Pondelok, 23 Jún 2014 21:35