Páči sa Vám tento príspevok ?

Zdieľajte tento obsah so svojimi priateľmi

Počet návštev

Dnes19
Včera23
Tento týždeň42
Tento mesiac729
Všetky návštevy138055

 


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla TemplatesModifications & repairs by:
   
Once
Streda, 10 Marec 2010 00:30

Nevyhnutnosf úzkej spolupráce klinických logopédova zdravotníkov

PaedDr. Barbora Bunová,

podpredsedníčka sekcie klinickej logopédie SSO SLSPrednedávnom sa uskutočnili už 5. klinicko-Iogopedické dni s medzinárodnou účasťou,

ktorých hlavnou témou bolo zvýrazniť úzku interdisciplinárnu spoluprácu klinických logopédov, lekárov a ďalšich zdravotníckych pracovníkov. Hlavným organizátorom bola sekcia klinickej logopédie Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku (SSO), spolu so Slovenskou komorou iných zdravotníckych pracovníkov.

     Na skoro týždňovom maratóne prednášok v Skalici sa spolu s prednášajúcimi z Austrálie, Anglicka, Nemecka, Rakúska, Česka a zo Slovenska zúčastnilo vyše 130 účastnikov podujatia. Tohtoročné klinicko-Iogopedické dni boli rozdelené do viacerých blokov. Na úvod sa uskutočnil dvojdenný seminár nazvaný Uvedenie do koncepcie Castilla Moralesa, ktorý viedol nemecký pediater z Detského centra v Mníchove Dr. Johannes Limbrock a logopédka z Berlína Angela Salmová. Vyše 30 účastníkov sa oboznámilo s koncepciou argentínskeho lekára a fyziatra Rodolfa Castilla Moralesa, ktorá obsahuje podporu senzorických a motorických schopností (neuromotorická rozvojová terapia - NET a orofaciálna regulačná terapia - ORT).

     Cieľom koncepcie je rozširiť možnosti verbálnej a neverbálnej komunikácie, rozvíjanie, podpora a stimulácia vnímania reči, napr. vnímanie videného, senzorických a senzitívnych podnetov (tlakových, bolestivých atď.), aktivizácia a regulácia orofaciálnych funkcií sania, prehÍtania, kontroly salivácie, žuvania, mimiky, artikulácie a redukcia sekundárnej patológie. Je určená pre predčasne narodené deti, deti a dospelých so svalovou hypotóniou, napr. pre deti s Downovým či Praderovým-Williovým syndrómom, deti s orofaciálnymi poruchami v dosledku neurologických ochorení, paréz mimických svalov, detí po kraniotraumách.

     Seminár ukázal nové perspektívy liečby najrozličnejších syndrómov spojených s poruchou prehÍtania a súčasne aj nové pracovné príležitosti pre klinických logopédov a logopédov pred špecializačnou skúškou v rezorte zdravotníctva. Potvrdil nevyhnutnost poskytovať logopedickú intervenciu na neonatologických pracoviskách, detských klinikách, ako to je v medicínsky vyspelých krajinách sveta. V nasledujúcich dňoch pokračovali 5. klinicko-Iogopedické dni medzinárodnou konferenciou.

     V bloku Varia odzneli prednášky klinických logopédov, ktoré sa týkali pacientov so zajakavosťou, kochleárnymi implantátmi, ale aj úzkej spolupráce klinického logopéda s fyziatrami, fyzioterapeutami u pacientov s neurologickými, neurosvalovými ochoreniami, u detí s Downovým syndrómom a nádorovými ochoreniami. Ďalej nasledovali prednášky so zameranim na rehabilitáciu hlasu, čuchu a dýchania po laryngektómii a liečebného pedagóga so zameraním na deti s poruchami správania.

     V bloku Dysfágie vystúpila klinická logopédka Mary Theresa Leeová, ktorá prednáša na City University Londýn a zároveň uskutočňuje výskum u pacientov so štrukturálne podmienenou dysfágiou v nemocniciach v Londýne, Kanade a v Taliansku. Jej téma sa týkala dysfágie, spôsobenej v dôsledku operácií a rádioterapie v oblasti ústnej dutiny, hltana a hrtana. Jej prednášku vhodne doplnil otorinolaryngológ z Pardubíc MUDr. Michal Černý. Predstavil možnosti na poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom so štrukturálnou dysfágiou, ktorú je schopný vykonať otorinolaryngológ. Následne Soenke Stanschus, MA, z oddelenia logopédie v SRH klinike v Karlsbade-Langensteinbachu, informoval účastnikov konferencie o neuroplasticite mozgu.

     PaedDr. Barbora Bunová z Neurologickej kliniky Ústrednej vojenskej nemocnice a FN v Ružomberku a Ambulancie klinickej logopédie v Skalici podala kompletný pohľad na klinicko-Iogopedickú diagnózu a terapiu pacientov s neurogénnou dysfágiou. Oboznámila s výsledkami výskumu, ktorý uskutočnila v spolupráci s oddelenim rádio diagnostiky v ÚVN v Ružomberku u pacientov s neurogénnou dysfágiou. Podrobne dokumentovala (v spolupráci s rádiológom) predpoklad tichej aspirácie u dvoch tretin pacientov s náhlou cievnou ischemickou mozgovou príhodou. Poznamenala, že neurologické kliniky a oddelenia nemožu ignorovať dysfágiu u pacientov s neurologickými a neurosvalovými ochoreniami. Preto by mal na každom neurologickom pracovisku a klinike v SR pracovat klinický logopéd, ktorý by sa tejto diagnóze venoval.

     Prezident austrálskej ortodontickej spoločnosti, čeIustný ortopéd Dr. John Flutter oboznámil účastníkov konferencie s orálnou pozíciou, kraniofaciálnym vývinom a myofunkčnými korekciami. Vyzdvihol veľmi úzku spoluprácu čeIustného ortopéda a klinického logopéda, pričom zdôraznil, že bez nej sa pacientom neposkytne kvalitná zdravotná starostlivost.

     V bloku Hlasové poruchy vystúpili český foniater MUDr. Radan Havlik z Brna, slovenský foniater MUDr. Branislav Lorenc, hlasová pedagogička a operná speváčka Mgr. Silvia Adamíková z Bratislavy a klinický logopéd Walter Prettenhofer z foniatricko-Iogopedického oddelenia Všeobecnej nemocnici vo Viedni. Poskytli kompletný interdisciplinárny pohIad na hlasové poruchy, ich diagnostiku a terapiu.

     Záver dotvoril workshop, ktorý sa týkal nechirurgickej terapie hlasových poruch a nácviku správneho dýchania.

Zdravotnícke noviny č.44 ( 10.december 2009 )

Posledná zmena na Piatok, 26 Október 2012 11:31
 

Ďalší reklamní partneri s.r.o. LOGOPETKO a Sekcie klinická logopédia SSO 


 

Reklamný panel