Páči sa Vám tento príspevok ?

Zdieľajte tento obsah so svojimi priateľmi

Počet návštev

Dnes19
Včera23
Tento týždeň42
Tento mesiac729
Všetky návštevy138055

 


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla TemplatesModifications & repairs by:
   
Once

 

 

Plačú novorodenci v materinskom jazyku?

 


Plač novorodenca môže všet­kým nevyspatým rodičom znieť rovnako, no podľa  ved­cov to nie je pravda: bábätká od prvého dňa plačú v mate­rinskom jazyku.

               Štúdia na vzorke 60 novoro­dencov ukázala, že deti sa za­činajú učiť jazyk už v materni­ci a ich plač je možné rozlišo­vať podIa materinského jazy­ka, uviedol medzinárodný ve­decký tím. Francúzski novoro­denci obvykle plačú v stúpajú­com tóne, ich nemeckí susedia uprednostňujú klesajúcu meló­diu. Tieto znaky podľa vedcov zodpovedajú charakteristickým rozdielom medzi oboma jazykmi. Kathleen Wermkeová z Würzbur­skej univerzity v Nemecku, kto­rá sa na štúdii podieľala spolu s francúzskymi a americkými kolegami, uviedla, že novorodenci "sú schopní vydávať rôzne me­lódie plaču" a že uprednostňu­jú melódie napodobňujúce zvuk jazyka, ktorý počúvali, kým bo­li v maternici. Wermkeovej tím zaznamenával plač 60 zdravých troj- až päťdňových novoroden­cov. Tridsať z nich sa narodilo vo francúzsky a 30 v nemecky hovoriacich rodinách. Analýza odhalila jasné rozdiely v meló­diách plaču novorodencov v zá­vislosti od ich materinského ja­zyka. Staršie štúdie ukázali, že ľudské embryá si dokážu zapa­mätať zvuky z vonkajšieho sve­ta najmenej po tri mesiace ťar­chavosti a sú mimoriadne citli­vé najmä na melódie, a to hudob­né i jazykové. PodIa dalšej štúdie deti od 12 týždňov dokážu napo­dobňovať samohlásky.

 

Zdravotnícke noviny č.3 (21.január 2010)

 

Posledná zmena na Piatok, 26 Október 2012 11:32
 

Ďalší reklamní partneri s.r.o. LOGOPETKO a Sekcie klinická logopédia SSO 


 

Reklamný panel