Páči sa Vám tento príspevok ?

Zdieľajte tento obsah so svojimi priateľmi

Počet návštev

Dnes18
Včera23
Tento týždeň41
Tento mesiac728
Všetky návštevy138054

 


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla TemplatesModifications & repairs by:
   
Once

 

Riziká predčasných pôrodov
 
Deti narodené predčasne a s nízkou pôrodnou hmotnos­ťou majú zvýšené riziko vzni­ku problémového správania a symptómov depresie a úzkosti v neskoršom veku. Výskumníci z íekárskej fakulty univerzity v lowe v USA skúmali 104 detí vo veku 7 až 16 rokov, z ktorých sa 49 narodilo medzi 24. a 33. týždňom tehotenstva a ich po­rodná hmotnosť bola od 1000 do 1500 g .. Všetky deti podrobili štandardným testom inteligen­cie a ich rodičia a učitelia vyplnili dotazniky o ich správaní. Rodičía predčasne narodených detí uvá­dzali viac problémov správania, najviac ich bolo u detí s najniž­šou pôrodnou hmotnosťou. Súvislosť medzi touto hmotnos­ťou a správaním sa nemenila ani pri zohl'adnení veku, pohlavía, IQ a sociálneho postavenia. Nízka pôrodná hmotnosť može ovplyvníť vývoj mozgu dieťaťa, a tým zvýšiť náchylnosť k prob­lémom správania.
 
Pediatrics (január 2010)
 
Posledná zmena na Sobota, 06 Marec 2010 17:03
 

Ďalší reklamní partneri s.r.o. LOGOPETKO a Sekcie klinická logopédia SSO 


 

Reklamný panel