Páči sa Vám tento príspevok ?

Zdieľajte tento obsah so svojimi priateľmi

Počet návštev

Dnes17
Včera23
Tento týždeň40
Tento mesiac727
Všetky návštevy138053

 


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla TemplatesModifications & repairs by:
   
Once
Tinnitus sa dá redukovať
 
Individuálne navrhnutá hu­dobná terapia može znížiť úro­veň hluku, ktorý počujú Iudia trpiaci poruchou sluchu zva­nou tinnitus. Zistili to nemeckí vedci z Westfälische Wilhelms­-Universität Münster. Odborníci rozdelili 37 pacientov s chronic­kým tinnitom, ktorí však netrpeli žiadnymi inými sluchovými prob­lémami, na tri skupiny, pričom jedným ponúkli terapiu s uprave­nou hudbou, ďalším neupravenú hudbu a poslednej skupine štan­dardnú liečbu. Pri terapii s upra­venou hudbou odstránili z obľú­bených skladieb pacientov tóny, ktorých frekvencia sa zhodovala s frekvenciou hučania v ušiach. Po roku, počas ktorého pacien­ti počúvali takto upravenú hud­bu v priemere dvanásť hodin týž­denne, sa u nich prejavil výrazný pokles hučania v ušiach v porov­naní so skupinou, ktorá počúvala neupravenú hudbu. Experti pred­pokladajú, že odstránením tónov s rovnakou frekvenciou, akú má hučanie v ušiach, sa znižuje moz­gová aktivita a následne aj vní­manie tohto hluku. Predpokladá sa, že chronickým typom tejto poruchy trpí jedno až tri percen­tá populácie.
 
Zdravotnícke noviny ( 11. február 2010 )
Posledná zmena na Piatok, 05 Marec 2010 17:28
 

Ďalší reklamní partneri s.r.o. LOGOPETKO a Sekcie klinická logopédia SSO 


 

Reklamný panel