Páči sa Vám tento príspevok ?

Zdieľajte tento obsah so svojimi priateľmi

Počet návštev

Dnes7
Včera22
Tento týždeň154
Tento mesiac904
Všetky návštevy134396

 


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla TemplatesModifications & repairs by:
   
Once
Správa o činnosti pred voľbami
Pondelok, 16 November 2009 23:32

sso

Slovenská lekárska spoločnosť – sekcia klinickej logopédie pri
Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku

 

 

 

 


Mgr. I v a n   Č a b i ň á k 
Predseda Sekcie klinická logopédia SSO SLS

e-mail :  Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.
Slobodáreň NsP; P.O.Box  43 ;   089 01   S V I D N Í K
Tel.: 054/ 7 881 846 - 848; ústr.: 786 01 11

 

Vec: Správa o činnosti


Vážené kolegyne a kolegovia,

     v súvislosti s novým funkčným obdobím našej odbornej spoločnosti a voľbami do výboru sekcie, je potrebné sa poohliadnuť naspäť, zhodnotiť prácu a zamyslieť sa nad blízkou budúcnosťou. Nie je mojím cieľom Vám predložiť výpočet jednotlivých úspechov, dátumov akcií, či počet účastníkov na konferenciách, atp.. Veľmi veľa z Vás sa pravidelne účastnia spoločných akcií, veľa z Vás sa aj aktívne spolupodieľa na ich prípravách a realizácii. Preto dovoľte len krátke zamyslenie nad súčasným postavením našej odbornej spoločnosti.

      V roku 2003 Prezídium Slovenskej lekárskej spoločnosti na návrh Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku schválilo vznik Sekcie klinickej logopédie. Odvtedy sme súčasťou Slovenskej lekárskej spoločnosti, historicky najstaršej zdravotníckej  organizácie na území bývalého Československa a dnešnej Slovenskej republiky. Tento fakt bol jedinou reálnou záchranou a ukotvením sa v zdravotníctve aj počas snáh reformných zákonov zbaviť sa všetkého tzv. nemedicínskeho. Vtedajšia naša komora bola zo zákona transformovaná, bola bez reálneho hlasu. Slovenská asociácia logopédov hlas nepozdvihla za legitímnu časť svojej členskej základne. Katedra klinickej logopédie pri SZU ani dnes ten hlas nemá. Individuality, osobnosti, vedecké inštitúcie mlčali, lebo išlo aj o ich existenciu, načo teda bolo riskovať za nás ...   
 
     Hlavná odborníčka MZ SR pre klinickú logopédiu, pani PhDr. Anna Hrnčiarová, CSc., bola v tom čase jediným legitímnym zázemím, lepšie povedané osobou, ktorá pomohla vstúpiť našej odbornej spoločnosti do štruktúr oddelení a jednotlivých sekretariátov ministerstva. Kto ani raz nebol prijatý v týchto kanceláriach, ťažko uverí svojbytnosti a vykladania si zákona z pozície ministerského úradníka. Bolo to v čase, kedy aj laická verejnosť bola informovaná ministrom zdravotníctva, že čo nezachraňuje život, nemá čo v zdravotníctve robiť ... Návrh zákona aj o klinickej logopédii odsúval nás do pozície zdravotníckych služieb za priamu úhradu, bez spoluúčasti zdravotných poisťovní. Inštitút hlavného odborníka a jeho poradný zbor - krajský odborníci pre klinickú logopédiu sú riadnou a nezastupiteľnou súčasťou komunikácie s ministerstvom zdravotníctva. Ich práca je dodnes neohodnotená nielen finančne, ale hlavne morálne nami všetkými, za ktorých sa vo svojom voľnom čase venujú systematickej práci nad úlohami predkladanými z MZ SR.

     Klinická logopédia participuje už dlhodobo na vyše 140 klinických diagnózach a naši kolegovia lekári postupne akceptujú nezastupiteľné miesto našej odbornosti. Nie je to všade rovnaké, nebude to vo všetkých nemocniciach samozrejmé ešte ani zajtra ... Dobré meno o vysokej úrovni klinickej logopédie na Slovensku preniká nepretržite ďalej a ďalej od našich hraníc. Dôkazom sú naše konferencie, účasť uznávaných prednášajúcich, spolupráca zahraničných organizácii a pozvania na medzinárodné akcie.

     Nenahraditeľným a najcennejším uznaním je však akceptácia našej odbornej spoločnosti zo strany Ministerstva zdravotníctva SR v legislatívnom procese. Naša sekcia už je aj v rozdeľovníku MZ SR pre pripomienkovanie zákonov, ktoré nám určujú naše finančné a spoločenské postavenie.

      Najnovším úspechom je ukončenie pripomienkovania tvorby minimálnej siete ( pre porovnanie uvádzam, že MZ SR schválilo jednodňovej chirurgii z 800 miest minimálnu sieť na 180, klinickým logopédom zo 142 na 118 miest min. siete, liečebným pedagógom z 94 na 9, ...). Úspešne, ako jedna z úplne prvých zdravotníckych odborností, dnes stojíme pred definitívnym ukončením procesu tvorby nového katalógu činností. V záverečnej fáze je ukončenie procesu certifikácie afaziológie, ktorá bola schválená Výnosom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č.04765/2006-SL z 12.apríla 2006. Vstupujeme, v posledných dňoch jesene tohto roku na úrovni Rektora SZU, aktívne do činnosti Katedry klinickej logopédie, s cieľom zavedenia koncepčnosti jej činnosti pri príležitosti výmeny vedenia katedry. Sme rovnocenným partnerom Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, nadviazali sme oficiálne kontakty s Asociáciou klinických logopédov ČR a Logopedickou spoločnosťou Miloše Sováka, čakáme na potvrdenie partnerstva s Poľskou republikou. Pripravujeme plán spoločných kurzov, ktoré si budeme vzájomne recipročne uznávať aj v systéme priebežného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v Slovenskej a Českej republike.

     Dlhodobá polemika o potrebe existencie vlastnej odbornej spoločnosti, niekedy až bolestivo osobne malicherná, nás priviedla do reality všedných dní, kedy môžete minimálne druhý - tretí rok kľudne pracovať vo svojich ambulanciách, zvyšovať si vlastnú odbornosť, vedecky a spoločensky sa prezentovať. Záleží len na každom z Vás, ako pomôžete vlastnej odbornej sekcii, aby bola silnejšia nielen v počte členov, ale hlavne v kvalite práce a v spôsobe prezentácie klinickej logopédie na verejnosti odbornej i laickej.

    Len a len počet členov odbornej spoločnosti je rozhodujúcim prvkom na plné osamostatnenie sa do právnickej osoby, ktorá by bola plnohodnotne historicky prvou vlastnou organizáciou v štruktúre zdravotníctva na Slovensku. Klinických logopédov je potrebné zastupovať tam, kde sa vytvárajú pravidlá a podmienky na ich existenciu. Občianske združenia, spolky a asociácie môžu byť nápomocné, nie sú však legislatívnym partnerom. Preto veľmi vysoko hodnotíme spoluprácu so Slovenskou komorou iných zdravotníckych pracovníkov, ktorá je druhým stabilizačným pilierom pre našu existenciu. Odborná spoločnosť a komora majú vzájomne nezastupiteľné miesto pre klinických logopédov v zdravotníctve na Slovensku. Spolu môžeme bojovať za spoločných členov, za Vás, každý svojím spôsobom. Vždy však s pocitom zodpovednosti, ktorú sme dostali delegovane od Vás pre Vás. Polemika a výmena názorov nikdy žiadnej spoločnosti neublížili, jeden hlas a jeden názor nedávajú patent na pravdu. Možno práve naša vzájomná spolupráca so SKIZP je motívom na budovanie akýchsi alternatív - spolkov, ktoré síce niekoho zvýraznia menovite, ale za cenu zvýraznenia vlastnej stavovskej nejednotnosti a malosti.

      Nový výbor našej sekcie dostáva do vienka fungujúcu odbornú spoločnosť, o ktorú je potrebné ďalej bojovať, vysvetľovať, cestovať a organizovať. Je to spoločnosť stále relatívne malá s množstvom toho, čo sa dá a musí zlepšovať, čo Vy denne potrebujete, aby ste nachádzali istotu pri svojej práci v prospech našich klientov. Lebo len ich spokojnosť bude tým najdôležitejším hlasom, ktorý v budúcnosti bude rozhodovať o odbore klinická logopédia v rezorte zdravotníctva na Slovensku.

     Dovoľte mi v závere poďakovať Vám mnohým, za trpezlivosť, hodiny a hodiny osobného voľna, vynaložených finančných prostriedkov a nenahraditeľnej osobnej angažovanosti pri prípravách a realizácii všetkých našich spoločných akcií. Všetkým „neveriacim Tomášom“ ste dokázali, že viete šíriť dobré meno slovenskej klinickej logopédie, že viete pracovať vo svojich ambulanciách na medzinárodnej úrovni, že ste základom modernej komunikatívnej spoločnosti.

     Som hlboko veriaci človek, ktorý už aj vekom môže vysloviť aspoň časť toho, čo by tu malo navždy zostať, čo som nestihol - myšlienku, prianie pre budúcnosť „...ochraňuj Bože ľudí, šíriacich reč a Tvoje slovo, aby si spolu rozumeli ...“  

 PaedDr. Ján Čabiňák

 

Ďalší reklamní partneri s.r.o. LOGOPETKO a Sekcie klinická logopédia SSO 


 

Reklamný panel