Páči sa Vám tento príspevok ?

Zdieľajte tento obsah so svojimi priateľmi

Počet návštev

Dnes8
Včera17
Tento týždeň119
Tento mesiac173
Všetky návštevy135830

 


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla TemplatesModifications & repairs by:
   
Once
Rozvíjanie sluchových schopností u detí PDF Vytlačiť E-mail
Napísal Logopetko   
Štvrtok, 24 Január 2013 08:10

     Súkromné zdravotnícke zariadenie – Logopedické centrum ASOBI v spolupráci s Odbornou spoločnosťou – Sekcia klinickej logopédie pri Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku Vás srdečne pozýva na kurz, ktorý je určený pre profesionálov, ktorí pracujú s deťmi so sluchovým postihnutím a narušeným vývinom reči ako aj pre rodičov týchto detí.

ROZVÍJANIE SLUCHOVÝCH SCHOPNOSTÍ u DETÍ

     Sluch zohráva najdôležitejšiu úlohu pri osvojovaní si reči. Sluchové postihnutie, najmä v závislosti od stupňa a doby vzniku má nepriaznivý vplyv na vývin reči. Úspechy v terapii detí so sluchovým postihnutím sú tým výraznejšie, čím skôr sa začne s terapiou. Podstatnou stránkou, osou celého výchovného snaženia, u sluchovo postihnutých detí je okrem iného aj rozvíjanie hovorenej reči. Včasná stimulácia sluchového a jazykového vývinu je najlepším prostriedkom “prebudenia” mozgu dieťaťa. Využívaním zvyškov sluchu sa stimulujú auditívne kanály a kortikálne oblasti, ktoré prijímajú signály, čo výrazne ovplyvňuje ich vývin. 

     Cieľom školiacej akcie je odovzdanie teoretických a praktických skúsenosti smerujúcich k rozvíjaniu sluchových schopností (detekcia, diskriminácia, identifikácia, porozumenie), prostredníctvom ktorých si sluchovo postihnuté dieťa osvojuje hovorenú reč. Kvalitná a cielená terapia, šitá na mieru každého sluchovo postihnutého dieťaťa, pomôže skvalitniť život sluchovo postihnutého jedinca a integrovať ho do spoločnosti počujúcich ľudí..

 

PREDNÁŠAJÚCI:

Mgr. Daniela HUDECOVÁ, PhD. Daniela Hudecová     V roku 1996 ukončila štúdium na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor klinická logopédia. Po ukončení externého doktorandského štúdia vo vednom odbore klinická logopédia na PdF UK v Bratislave úspešne obhájila dizertačnú prácu „Auditívno-predverbálne správanie a jeho vplyv na vývin jazykových a sluchových schopností u detí s kochleárnym implantátom“, V roku 2006 jej bol udelený vedecko-pedagogický titul PhD. Špecializačnú prípravu absolvovala v roku 1999 na Slovenskej postgraduálnej akadémii medicíny v Bratislave, kde sa neskôr aktívne zúčastňovala na príprave klinických logopédov na špecializáciu v postgraduálnom štúdiu.

 

     Od roku 1996 do roku 2007 pracovala ako klinická logopédka na Foniatrickom oddelení Fakultnej nemocnice v Bratislave, neskôr na samostatnom oddelení klinickej logopédie. Na vyžiadanie British International School v Bratislave pracovala v rokoch 1999 - 2008 ako externý logopéd kde viedla terapiu v anglickom jazyku. V roku 2008 získala prostredníctvom Fulbright Scholar Program štipendium a zúčastnila sa štúdijno – pracovného pobytu v škole pre nepočujúcich v Massachusetts v USA. Aktívne sa zúčastňuje zahraničných a domácich kongresov a odborných podujatí, spolupodieľa sa na vedení odborných workshopov v zahraničí, zúčastňuje sa panelových diskusií, publikuje odborné články. Spolupracuje so zahraničnými odborníkmi, špecializovanými klinikami a centrami, ktoré sa venujú vzdelávaniu ľudí so sluchovým postihnutím.

ORGANIZÁCIA

MAXIMÁLNY POČET ÚČASTNÍKOV: 40
CENA KURZU / v cene je zahrnutý catering:

  • člen SSO SLS - 90 €
  • nečlen SSO SLS - 100 €

č. účtu: 2927833998/1100 / VS: dátum narodenia , KS: 0308
Prihlásiť sa na kurz a zaplatiť poplatok je nutné do 06.10.2013

ODBORNÝ GARANT: Mgr. Daniela HUDECOVÁ, PhD.
Zodpovedný za organizáciu: PhDr. Zuzana Jandová
ČASOVÝ ROZVRH KURZU:

  • 18. 10. 2013 – Piatok : 10.00 – 17.00
  • 19. 10. 2013 - Sobota: 08.30 –12.30

Počet kreditov: pridelené podľa kritérií vzdelávania zdravotníkov
KONTAKT: Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. / Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.
MIESTO KONANIA: HOTEL Premium**** business hotel Bratislava, Priekopy 20/A, 821 08 Bratislava

Stornovací poplatok: 

  • do 06.10.2013 – bez poplatku
  • od 06.10.2013 do 13.03.2013 – 50% z poplatku
  • od 13.10.2013 – 100% z poplatku

Prihlášku na kurz si môžete stiahnuť TU

Originálny dokument si môžete stiahnuť TU 

Posledná zmena na Utorok, 22 Október 2013 19:36
 

Ďalší reklamní partneri s.r.o. LOGOPETKO a Sekcie klinická logopédia SSO 


 

Reklamný panel