Páči sa Vám tento príspevok ?

Zdieľajte tento obsah so svojimi priateľmi

Počet návštev

Dnes14
Včera27
Tento týždeň124
Tento mesiac811
Všetky návštevy138137

 


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla TemplatesModifications & repairs by:
   
Once
40 rokov klinickej logopédie vo Svidníku
Utorok, 14 Október 2014 19:43
 
     Sú veci a situácie okolo nás, ktoré zovšedneli, zvykli sme si na ne, berieme ich ako samozrejmosť, ak nám vyhovujú. Jednou z nich je aj tá, keď si doma začneme všímať, že naše dieťa nerozpráva ešte toľko, alebo o čosi horšie, ako jeho rovesníci. Vtedy je najvhodnejšie navštíviť ambulanciu klinického logopéda a hľadať tu pomoc. Pretože tu kontinuálne je už 40-sať rokov v meste Svidník, nie je zložité zistiť, kde sa nachádza, a aj to, ako to v nej chodí. Klinický logopéd zároveň každý rok príde na návštevu do každej materskej škôlky a školy celého okresu, aby sa s našimi deťmi zahral na súťaž básničiek a pesničiek. Deti sú vždy odmenené a niektoré potom sú pozvané spolu s rodičmi do ambulancie. Máme aj rodičov, čo nečakajú na to, že dieťa sa samo naučí správny vzor výslovnosti jednotlivých hlások a prídu na terapiu aktívne sami. V oboch prípadoch je najdôležitejšie včasné zachytenie dieťaťa s narušenou komunikačnou schopnosťou (ďalej len NKS), aby tá ako nedostatok neprerástla časom do rečového stereotypu, aby sa z maličkosti nerozvinula komplikovaná diagnóza.
 
     Klinická logopédia vo Svidníku – meste a v okrese, už má za sebou 40 rokov. V roku 1974, riaditeľ OÚNZ MUDr. Aladár Šalata, prijíma do práce logopéda a vzniká prvá ambulancia klinickej logopédie pod vedením PaedDr. Jána Čabiňáka. Informácie o logopédii sa odvtedy šíria na zdravotníckej pôde okresu, ale aj na pôde rodičovských združení MŠ a ZŠ. Práve v tej dobe je zahájený ojedinelý klinicko logopedický projekt v celej bývalej Československej republike - „Komplexné vyšetrenie rečovej zrelosti detí nastupujúcich do prvých ročníkov základných škôl“, ktorý prebieha dodnes. 
     Vo vzájomnej časovej zhode a za priamej spolupráce so všetkými pediatrami v jednotlivých zdravotníckych obvodoch klinický logopéd – PaedDr. Ján Čabiňák, osobne vyšetroval rečovú zrelosť všetkých budúcich prváčikov, pri vstupnom vyšetrenie detí do ZŠ. Deti so zistenými rečovými nedostatočnosťami začali spolu s rodičmi navštevovať ambulanciu klinickej logopédie vo Svidníku a v Stropkove. Začalo sa aj učenie rodičov, že terapia nespočíva len v ich prítomnosti počas jej trvania, ale hlavne v pravidelnom cvičení doma, podľa predvedených pokynov a úloh. Dvojitá Nobelova cena čaká vo svete na tabletku pre jednotlivé hlásky, aby sa doma nemuselo precvičovať. 
 
V priebehu rokov 1985 - 1990 sa uskutočnilo aj zaškolenia učiteliek MŠ do úlohy logopedických asistentiek v počte cca 40. Celospoločenské a politické zmeny v Československu priviedli okresnú spoluprácu zdravotníctva a školstva do nových demokratizačných procesov. Menili sa inštitúcie, názvy, vzťahy, atď.. Našťastie pre klinickú logopédiu a jej rozvoj v okrese bola kontinuita zabezpečená aj osobným kvalifikovaným prístupom zo strany vedenia Školskej správy a v úzkej spolupráci s PhDr. Deziderom Koľajom, vtedajším riaditeľom Okresnej pedagogicko psychologickej poradne. Aj preto bolo umožnené v roku 1992 novému absolventovi špeciálnej pedagogiky a logopédie na Univerzite Karlovej v Prahe, Mgr. Ivanovi Čabiňákovi, vytvoriť historicky prvé špecializované pracovisko pri OPPP vo Svidníku. 
 
Uvedená spolupráca vyvrcholila v roku 1993 usporiadaním regionálnej logopedickej konferencie, pod patronátom Ministerstva školstva a vedy SR. Konferencia a dosiahnutá úroveň spolupráce bola vysoko ocenená aj osobným ďakovným listom pani Mgr.Anny Bernátkovej, riaditeľky odboru základných a špeciálnych škôl. V liste vedeniu školskej správy vo Svidníku a hlavne učiteľkám MŠ okresu, ďakovala za iniciatívny prístup a za kvalitnú prácu s deťmi s NKS, ktorá je premyslenou a osvedčenou prevenciou školskej neúspešnosti. Dodnes nie je dostatočne jasné, prečo také vysoké ohodnotenie našich mnohých ľudí v okrese nebolo nikdy zverejnené ?!
 
Rok 1996 priniesol mnoho zmien nielen v Slovenskom zdravotníctve a v práci ambulancie klinickej logopédie vo Svidníku, ale aj v Stropkove, kde už niekoľko rokov pracuje PaedDr. Marcela Róthová v samostatnej ambulancii. Klinická logopédia tak v regióne zavŕšila organizačný proces a svoje pokrytie podľa smerníc Ministerstva zdravotníctva SR, a rozvíja sa kontinuálne ďalej.
 
Ambulancia klinickej logopédie vo Svidníku, s vysunutým pracoviskom na Poliklinike Giraltovce, bola pracoviskom postgraduálnej atestačnej prípravy Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, pre budúcich klinických logopédov. Je zároveň aj sídlom Sekcie klinickej logopédie pri Slovenskej spoločnosti otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku Slovenskej lekárskej spoločnosti už vyše 10 rokov. 
 
Od roku 1997 bola ambulancia aj sídlom Krajského odborníka pre klinickú logopédiu MZ SR, a PaedDr. Ján Čabiňák spoluorganizoval vybudovanie siete klinických ambulancií pre celý dnešný prešovský a košický kraj. Osobne stál, pri legislatívnej osamostatnenosti sa klinickej logopédie na Slovensku, v špecializačnej štruktúre odborností slovenského zdravotníctva. Samostatná klinická logopédia na Slovensku mala v roku 2013 už svoje 20-te 
 
V roku 1999 dochádza k ďalšej organizačnej zmene, kedy ambulancia už má 2 klinických logopédov. Mgr. Ivan Čabiňák po ukončení atestačnej prípravy na SZU začína pracovať ako aj sekretár odbornej spoločnosti pre klinickú logopédiu a zároveň koordinátor vzniku samostatnej Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov. V roku 2001 dochádza aj ku štatutárnej legislatívnej zmene prevádzkovateľa ambulancie.
 
Bohatá história ambulancie má k dnešnému dňu predkladania tejto správy následné faktografické úspechy a verejne dostupné data :
 
  1. evidujeme zdravotné karty tesne pod hranicou čísla 6000 . To znamená, že od roku 1974 mala ambulancia klinickej logopédie vo Svidníku cca 6000 pacientov ; asi jednu 5-tinu tvoria v počte pacienti aj mimo okres Svidník, až po Bratislavu ;
  2. ambulancia má nadštandartne dobré výsledky v riešení terapií balbuties a OVR ; plnehodnotne spolupracuje s ambulanciami neurológie, psychiatrie, psychológie, otorinolaryngológie diapazóne ;
  3. celkovo bolo depistážno diagnosticky vyšetrených vyše 20.000 detí na úrovni predškolskej prípravy MŠ a ZŠ, vždy v úzkej spolupráci s vedením jednotlivých školských zariadení ;
  4. projekt : „Komplexné vyšetrenie rečovej zrelosti detí nastupujúcich do prvých ročníkov základných škôl“ je naďalej sledovaný a podporovaný Hlavným odborníkom pre klinickú logopédiu Ministerstva zdravotníctva SR, a je zároveň súčasťou procesu legislatívnych zmien pre rezort zdravotníctva SR ;
  5. počas doby realizácie projektu, bolo absolvovaných vyše 22.000 kilometrov autom po okrese Svidník, a rozposlaných vyše 13.000 ks Pozvánok na zahájenie terapie v ambulancii pre príslušných rodičov ;
  6. raz v týždni, každú stredu, ambulujeme na vysunutom pracovisku – Poliklinika Giraltovce, pre zlepšenie dostupnosti realizovaných terapíí ;
  7. len v roku 2013 bolo v našej ambulancii vykonaných 3325 klinicko logopedických terapií pre 756 pacientov, veková štruktúra pacientov bola 3293 ošetrení do 18-ho roku veku pacienta ;
  8. od roku 2001 bolo v našej ambulancii vykonaných 22.569 ošetrení, t.j. klinicko logopedických terapií ;
  9. Zakladajúci Predseda odbornej spoločnosti pre klinickú logopédiu SLS PaedDr. Ján Čabiňák, a následne Mgr.Ivan Čabiňák zorganizovali vo Svidníku už 3. ročníky medzinárodných konferencií, za účasti prednášajúcich z Austrálie, USA, Rakúska, Spolkovej republiky Nemecka, Poľskej a Českej republiky, i Talianska. Každého ročníka sa zúčastnilo priemerne 120 účastníkov za širokej spolupráce mesta, NsP Svidník, a mnohých ďalších organizácii, spolu  s podnikateľským sektorom ;
  10. Založená tradícia klinicko logopedických dní v roku 2015 už koluje po Slovensku a následne boli medzinárodné konferencie zorganizované v mestách Skalica a Banská Bystrica. V roku 2015 nás čaká ďalší ročnik – „Podtatranské klinicko logopedické dni“ ;
 
Vo Svidníku 14.10.2014
 
Mgr. Ivan Čabiňák
klinický logopéd
Posledná zmena na Pondelok, 08 December 2014 23:21
 

Ďalší reklamní partneri s.r.o. LOGOPETKO a Sekcie klinická logopédia SSO 


 

Reklamný panel