Páči sa Vám tento príspevok ?

Zdieľajte tento obsah so svojimi priateľmi

Počet návštev

Dnes26
Včera31
Tento týždeň390
Tento mesiac1476
Všetky návštevy86213

 


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla TemplatesModifications & repairs by:
   
Once
Pozvánka na 9. Klinicko logopedické dni v Košiciach PDF Vytlačiť E-mail
Napísal Logopetko   
Utorok, 11 Apríl 2017 18:03
Milé kolegyne, kolegovia, vážené partnerské organizácie a spoločnosti .
 
Deň za dňom ubehli rýchlejšie ako voda v riekach a znovu stojíme na prahu našej ďalšej klinicko logopedickej
 
konferencie. Výnimočná je v tomto 9-tom ročníku, lebo si chceme uctiť jedného z prvých zakladateľov logopédie na
 
Slovensku a v Československej republike. Už čelo našej Pozvánky Vás o tom informuje, a my sme sa usilovali pripraviť
 
konferenciu tak, aby bola dôstojným poďakovaním tomuto človeku. História nie je často milostivá k svojim tvorcom,
 
ale v tomto prípade odkaz je silnejší než prach zabudnutia. Vitajte teda na východe Slovenska, regiońe bohatom viac
 
duševne, než materiálne. Vitajte medzi ľuďmi úprimnými, podávajúcimi ruky na spoluprácu s úsmevom prameniacom v srdci .
 
 
Mgr. Ivan Čabiňák, Predseda sekcie klinická logopédia SSO SLS 
______________________________________________________________________________________________________                                                
 
Koordinátori vedeckého programu
 
PhDr. Anna Hrnčiarová, CSc., Hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre logopédiu, Bratislava
 
Doc. PaedDr. Karel Neubauer, PhD.,Univerzita Hradec Králové
 
Prof. MUDr. Juraj Kovaľ, CSc., Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku, Košice
 
dr hab. Marek Furmanek, prof. UZ, dekan Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Univerzity Zielona Gora
 
dr Elżbieta Kołodziejska – prodziekan Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Univerzity Zielona Gora
 
dr hab. Marek Furmanek, prof. UZ
 
dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ
 
dr hab. Ewa M. Skorek, prof. UZ
 
Doc. Ing. Jana Burgerová,PhD., dekanka Pedagogickej fakulty, Prešovská univerzita v Prešove
 
Doc. PaedDr. Alica PETRASOVÁ, PhD., UNIPO - Prešovská univerzita
 
dr Katarzyna Ita Bieńkowska, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
______________________________________________________________________________________________________
 
Organizačné pokyny :
 
● Vyplniť a poslať „ Záväznú prihlášku na 9. medzin. konferen.- Pasívna účasť je ešte stále potrebné, aj keď by ste chceli platiť
 
konferenčný poplatok až na mieste konania, aby sme mali o Vás informáciu v zmysle celkového počtu účastníkov ;
 
● Uhradiť poplatok podľa tabuľky formulára, čo najskôr, a podľa posledných pokynov na www.logopetko.sk ;
 
● Každý účastník má zapletené z konferenčného poplatku stravu vo forme cateringu, cofee breaky, konferenčné materiály a darčeky,
 
účasť na prezentačnej výstave partnerských firiem, účasť na prehliadke historického centra mesta Košíc so sprievodcom a udelenie
 
kreditov kontinuálneho vzdelávania ;
 
● Raňajky sú v cene zľavneného ubytovania len v Congress Hotel**** Centrum, Dom techniky ZSVTS KE s.r.o.,. Individuálne
 
prihlasujte sa na ubytovenie, podľa Vašich potrieb ( už zo štvrtka na piatok, prípadne zo soboty na nedeľu ). Manažment hotela
 
podľa zoznamu účastníkov konferencie Vás ubytuje po zadaní hesla „konferencia logopédov“. Z dôvodu obmedzenej kapacity hotela
 
a zľavnenej ceny, Vám doporučujeme si urýchlene objednať ubytovanie ( 33,-EUR/osoba 2 lôžková izba, 1 osoba 66,-EUR ).
 
Pasívny účastník si individuálne objednáva ubytovanie na recepcii : tel.:00421-55-622 03 50, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. ,
 
zodpovedná sales manager Michala Turečková ; Menovaný Hotel ( Južná trieda 2 A, Košice ) bol organizátormi vybraný hlavne
 
z dôvodu dostupnosti k miestu konania konferencie – Aula Magistrátu mesta Košice, Trieda SNP 48/A, Košice ;
 
● Pasívny účastník konferencie si môže zabezpečiť ubytovanie aj individuálne ;
 
● Spoločenský večer v piatok 26.05.2017 bude v Congress Hotel**** Centrum o cca 21.00 hod.. Vašu účasť na ňom potvrdíte pri
 
registrácii na konferencii zaplatením vstupenky v hodnote 10,-EUR ;
 
● Na všetky ďalšie Vaše otázky Vám radi zodpovieme na e-mail kontakte : Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. , alebo na tel.: 0907/ 945 032 ;
 
______________________________________________________________________________________________________
 
P R O G R A M     K O N F E R E N C I E      Piatok      26.5.2017
______________________________________________________________________________________________________
 
01 Registrácia účastníkov
 
02 Slávnostné zahájenie konferencie
 
03 Komplexná štúdia práce doc.j. Lišku z pohľadu aktuálneho vzdelávania – Doc. PaedDr. Karel Neubauer, PhD.,
 
Univerzita Hradec Králové
 
04 Doc. Jozef Liška, Historická analýza vývoja a smerovanie špeciálnej pedagogiky a logopédie na území dnešného
 
Česka a Slovenska – Mgr, Zuzana Moškurjáková, PU v Prešove
 
05 Vitajte v centre kochleárnej implantácie – Prof. MUDr. Juraj Kovaľ, CSc., MUDr. Silvia Krempaská,PhD., Klinika
 
ORL a chirurgie hlavy a krku, Košice
 
06 Coffee break
 
07 Film premiéra „ Budú hovoriť dobre“, Doc. J. Liška, a stretnutie s pamätníkmi autora, Mgr. Zuzana Moškurjáková,
 
PU v Prešove ;
 
08 Diskusia ;
 
09 „Štvrťstoročie driny a úspechov“ – Hlavná odborníčka MZ SR pre logopédiu, PhDr. Anna Hrnčiarová, CSc.,
 
Bratislava
 
10 Osobnosť doc.Lišku očami pacienta – PaedDr. Mária Šišková, PU v Prešove
 
11 Catering / Obed
 
12 Logopedia w paradygmatycznej zmiane – dr hab. Ewa M. Skorek, prof. UZ
 
12 ADHD – MUDr. Terézia Rosenbergerová, Košice, Medindex
 
13 Zdrowie jako kategoria ograniczająca wolnošć czlowieka – dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ
 
14 Polityka oświatowa wobec uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Polsce – dr hab. Jarosław Bąbka,
 
prof. UZ, dr hab. Ditta Baczała, prof. UMK, dr Agnieszka Nowicka, Univerzita Zielona Gora
 
15 Moy Toy – PaedDr. Petr Hudák, Bratislava
 
16 Coffee break
 
17 Skúsenosti koordinátora pre prácu so študentami so špecifickými potrebami vo vzťahu k poruchám reči –
 
Mgr. Jarmila Žolnová, PhD., Katedra špeciálnej pedagogiky PU v Prešove
 
18 Quo vadis Dysfágia na Slovensku ? – PaedDr Barbora Bunová, PhD., Skalica
 
19 Slovenský preklad a adaptácia austrálskeho rehabilitačného programu detí po kochleárnej implantácii spoločnosti
 
Cochlear – Mgr. Silvia Adzimová, Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku ÚVN SNP - fn Ružomberok
 
20 História vzniku logopedických spoločností v Československu – Doc. PaedDr. Karel Neubauer, PhD.,univerzita
 
Hradec Králové, Mgr. Zuzana Moškurjáková, PU v Prešove
 
21 Diskusia
 
22 Zahájenie členskej schôdze Sekcie klinickej logopédie SSO – voľby ;
 
23 Spoločenský program venovaný Doc. Jozefovi Liškovi - Presun na miesto a slávnostného odhalenia pamätnej
 
tabule ; Slávnostné prijatie primátorom mesta Košice a organizovaná prehliadka historických pamiatok mesta
 
Košice s výkladom ;
 
24 Spoločenský večer v priestoroch Congress Hotel Centrum
______________________________________________________________________________________________________
 
P R O G R A M     K O N F E R E N C I E      Sobota      27.5.2017
______________________________________________________________________________________________________
 
1 O(nie ) obecności problemu specjalnych potrzeb edukacyjnych w debatach nad reformą szkolną – dr Ewa
 
Kovalska UZ, dr Iwona Banach, Univerzita Zielona Góra
 
2 Profilaktyka zaburzeń głosu I słuchu – dr Katarzyna Kochan UZ, dr Anita Famuła-Jurcak UZ, mgr Grzegorz
 
Hryniewicz, Univerzita Zielona Góra
 
3 Lgopedia w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie – dr. Danuta Emiluta-Rozya, dr Katarzyna Ita
 
Bieńkowska, dr Agnieszka Woźniak, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 
04 Kochleárne implantácie na Klinike ORL a chirurgie hlavy a krku v UNLP Košice – Mgr. Miroslava Petrik,
 
Mgr. Monika Hricová, PhD.
 
05 Logopédia v neurorehabilitácii – PaedDr. Adelaida Fábianová, Mgr. Veronika Maňková, Adeli Medical Center,
 
Piešťany
 
06 Nácvik predkomunikačných zručností u detí s autizmom od útleho veku – PhDr. Mária Miková, Mgr. Eva
 
Turáková, Mgr. Lívia Michnovičová, Mgr. Katarína Gromošová, Prešov
 
07 Teoretyczno-wychowawcze implikacje biografii - dr Ryszard Malachowski, Univerzita Zielona Góra
 
08 Coffee break
 
09 Vyhlásenie výsledkov volieb do nového Výkonného výboru sekcie klinická logopédia SLS
 
10 GeoBoards Oskola – Mgr. Martina Potschová, Brno
 
11 Logopedická cezhraničná poľsko-slovenská spolupráca.– Mgr. Gréta Oríšková, Prešov
 
12 Verbálna komunikácia v rodine ako prostriedok rozvoja jazykových a rečových zručností u detí -
 
PaedDr. Mária Masárová, PU v Prešove
 
13 Využití komplexní péče u dětí ve stacionáři Soukromé kliniky LOGO s.r.o. Brno – Mgr. Lenka Horňáková
 
14 Zaškolenie pacientov s narušeným vývojom reči – PaedDr. Jana Mihóková, SCŠPP Snina
 
15 Nekonečný súboj reality a vízie klinickej logopédie na Slovensku – Mgr. Ivan Čabiňák, Svidník
 
16 Diskusia ;
 
17 Slávnostné ukončenie konferencie ;
 
18 Coffee break na šťastnú cestu domov ;
______________________________________________________________________________________________________
 
Dovidenia na 10-tom ročníku klinicko logopedických dní.
Posledná zmena na Utorok, 11 Apríl 2017 19:14
 
Pozvánka na 9. Klinicko logopedické dni v Košiciach PDF Vytlačiť E-mail
Napísal Logopetko   
Utorok, 11 Apríl 2017 18:46

__________________________________________________________________________________________________________

 

Rodák z obce Trebejov, Doc. Jozef Liška, pracoval celoživotne v oblasti československej dialektológie, fonetiky, patofonetiky, logopédie a lingvistiky. Bol zakladateľom prvej logopedickej poradne v rezorte zdravotníctva a významnou osobnosťou odboru lingvistika a logopédia. Jeho práca dlhodobo ovplyvňovala vývoj logopédie v celom Československu. Mal nezastupiteľný podiel na systéme rozvoja logopedickej starostlivosti od 50.rokov minulého storočia, na vzniku Českej logopedickej spoločnosti a neskôr aj Slovenskej logopedickej spoločnosti, ktorú založil v roku 1971 a stal sa jej predsedom. Nepopierateľne prominentné miesto zaujímal aj v odbore špeciálna pedagogika a jej smerovanie ovplyvňoval ako predseda sekcie špeciálnej pedagogiky Československej pedagogickej spoločnosti pri ČSAV. Doc. Jozef Liška bol výnimočným odborníkom pre celoživotné prepájanie činnosti vedeckého pracovníka akadémie vied a praktickej činnosti logopedického pracovníka. Nezanedbateľné sú jeho organizačné schopnosti a trvalá spolupráca s českými odborníkmi v oblasti logopédie, jazykovedy a medicíny, ktorá sa odzrkadľuje vo výnimočne plodnej publikačnej činnosti. Súčasný vývoj poznatkov podčiarkuje správnosť a naliehavosť ním nastolených otázok a navrhovaných prístupov k rozvoju starostlivosti o deti a dospelé osoby s poruchami reči a komunikácie. Európa si tohto výnimočného človeka pamätá a našou povinnosťou je dopísať chýbajúce listy kroniky.

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

PARTNERI LOGOPETKO s.r.o. a SEKCIE KLINICKÁ LOGOPÉDIA SSO

 

 

                       

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

 

Sekcia klinickej logopédie
 
slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku
 
Katedra speciální pedagogiky a logopedie Pedagogické fakulty
 
Univerzity Hradec Králové
 
Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
 
Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove
 
Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov
 
v koordinácii Logopetko s.r.o.

 

pod záštitou
 
Primátora mesta Košice MUDr. Richarda Rašiho, PhD. MPH
 
Vás pozývajú na medzinárodnú vedeckú
 
konferenciu pri príležitosti
 
„100-ročnice narodenia Doc. Jozefa Lišku“
 
26.05. – 27.05.2017
 
Košice – Aula magistrátu mesta
 
 
Magistrát mesta Košice
 
Trieda SNP 48/A
 
040 11 Košice

 

Posledná zmena na Utorok, 11 Apríl 2017 19:14
 
Aktuálne - Predlžujeme termín prihlasovania sa na konferenciu za nezmenenú cenu PDF Vytlačiť E-mail
Napísal Logopetko   
Utorok, 04 Apríl 2017 10:32

Predlžujeme termín prihlasovania sa na konferenciu za nezmenenú cenu

 

 

Platené do :

Člen Sekcie

KL SSO a SKIZP,

AKL ČR

 

    iní účastníci         

 

Študenti logopédie

v SR, ČR a Poľskej

republiky

 

28.04.2017

   70,-EUR

     80,-EUR

       

20,-EUR

 
 

 

 
Posledná zmena na Sobota, 15 Apríl 2017 11:23
 
Záväzná prihláška na 9. Klinicko Logopedické dni v Košiciach PDF Vytlačiť E-mail
Napísal Logopetko   
Štvrtok, 15 December 2016 11:16

Záväzná prihláška na 9. klinicko logopedické dni v Košiciach.  

Medzinárodná medziodborová konferencia je organizovaná k výročiu „ 100 rokov od narodenia doc.

Jozefa Lišku, zakladateľa klinickej logopédie na Slovensku “.

 

Prihlaška na stiahnutie TU

 

 

Posledná zmena na Utorok, 17 Január 2017 17:09
 

Hlavný reklamný partner s.r.o. LOGOPETKO a Sekcie klinická logopédia SSO


 

Reklamný panel

Ďalší reklamní partneri s.r.o. LOGOPETKO a Sekcie klinická logopédia SSO 


 

Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel