Páči sa Vám tento príspevok ?

Zdieľajte tento obsah so svojimi priateľmi

Počet návštev

Dnes41
Včera29
Tento týždeň41
Tento mesiac865
Všetky návštevy93065

 


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla TemplatesModifications & repairs by:
   
Once
Aktuálne informácie PDF Vytlačiť E-mail
Napísal Logopetko   
Nedeľa, 09 Júl 2017 15:37

Zápisnica z výjazdového zasadania   výkonného výboru  sekcie  SSO  23.6.2017 v Spišskej Novej Vsi

Mgr. Zuzana Moškurjáková – vedecký sekretár výboru sekcie

Mgr. Otília Gáborová – člen výkonného výboru sekcie pre kontrolnú činnosť

PaedDr. Mária Masárová - člen výkonného výboru pre edičnú činnosť

PaedDr. Mária Šišková - člen výkonného výboru sekcie

MUDr. Miroslav Tedla MD, PhD,   Ospravedlnený

Hostia prizvaní k rokovaniu :

Mgr. Ivan Čabiňák – predseda výkonného výboru sekcie

Mgr. Zuzana Kuchtová - ospravedlnená

 

 PROGRAM ZASADANIA:     

 

                                                                                                                                                                     

1 Registrácia účastníkov 16,30 hod.                                                                                                   

 2. Zahájenie riadneho zasadania VV Sekcie klinická logopédia SSO                                                                                            

3. Zdôvodnenie a odsúhlasenie programu rozšíreného zasadania                                                                                                                      

4. Schválenie poverenej osoby pre účely zápisnice zasadania                                                                                                              

5. Výsledky korešpondenčných volieb  27.6. 2017

6. Voľba predsedu  VV Sekcie klinickej logopédie SSO  a vedeckého sekretára sekcie.

7.  Úlohy sekcie SSO

1.Zasadanie otvorila  Zuzana Moškurjáková privítaním a registráciou výboru  prvého riadneho zasadania.                                             

2.Prítomní 4 členovia VV Sekcie KL SSO, neprítomný Miroslav Tedla.

3. Jednohlasné schválenie programu  zasadania.   

4. Zhotovením zápisnice bola poverená PaedDr. Mária Šišková

5. Zvolení členovia výboru podľa zápisnice korešpondenčných volieb.

    Zuzana Moškurjáková 31  hlasov

    Mária   Masárová         25   hlasov

    Mária   Šišková            23   hlasov

    Miroslav Tedla             21   hlasov

    Otília Gáborová            21   hlasov

 

 

6. V zmysle stanov SSO sa výbor rozhodol, že bude hlasovať verejne . Jednomyseľne s počtom prítomných hlasov 3   bola  zvolená Zuzana Moškurjáková. Miroslav Tedla hlasoval písomnou  formou a svoj hlas odovzdal členovi výboru, ktorý získa najväčší počet hlasov a v prípade nerozhodného výsledku odovzdá svoj hlas Márii Šiškovej. S počtom hlasov štyri   preberá vedenie odbornej spoločnosti Zuzana Moškurjáková. Moškurjáková sa zdržala  hlasovania. Za vedeckého sekretára bola zvolená Mária Šišková,  Otília Gáborová sa stala členom výkonného výboru sekcie pre kontrolnú činnosť, Mária Masárová - člen výkonného výboru pre edičnú činnosť.

7. Zasadanie sekcie uložilo Márii Masárovej vypracovať správu z konferencie v Košiciach z 26.-27.6.2017, ktorá bude uverejnená na www.logopetko.sk

 

 

V Spišskej Novej Vsi 23.6.2017

 

Hlavný reklamný partner s.r.o. LOGOPETKO a Sekcie klinická logopédia SSO


 

Reklamný panel

Ďalší reklamní partneri s.r.o. LOGOPETKO a Sekcie klinická logopédia SSO 


 

Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel